Pt-195m CISSPECT

halfwaardetijd

science-molecule

specifieke activiteit

levering

Pt-195m CISSPECT radioactief cisplatine

195mPt CISSPECT is de radioactieve look-a-like van cisplatine, wereldwijd een van de meest toegepaste anti-kanker medicijnen. 195mPt CISSPECT wordt op dit moment ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut en Amsterdam UMC, locatie VUmc, in Nederland. De samenwerking richt zich op longkanker patiënten en patiënten met hoofd-hals kanker.

195mPt CISSPECT is een veelbelovend diagnostisch middel waarmee de effectiviteit van een voorgenomen cisplatine behandeling kan worden voorspeld en een eventuele ernstige bijwerking in de nieren kan worden voorkomen. Met CISSPECT, kan men bepalen of het middel voldoende wordt opgenomen in de tumor en daarmee selecteren welke patiënten baat kunnen hebben bij chemotherapie met cisplatine. Het is ook mogelijk om te meten hoeveel cisplatine in de nieren wordt opgenomen.

195mPt CISSPECT kan een behandeling met cisplatine effectiever maken en ook patiënten beschermen tegen ernstige bijwerkingen zoals nierfalen, gehoorverlies, misselijkheid en vermoeidheid.

   

Welke oplossingen zal Pt-195m CISSPECT mogelijk bieden?

 • Longkanker: Met CISSPECT kunnen mogelijk we bepalen welke patiënten baat zullen hebben bij chemotherapie met cisplatine.
 • Hoofd-Hals kanker: Met CISSPECT kunnen we mogelijk de patiënten selecteren die goed zullen reageren op een behandeling met cisplatine.

Contact

Karlijn van der Schilden

Karlijn van der Schilden
R&D Manager Medical Isotopes

Verhoogt de effectiviteit van cisplatine chemotherapie en de kwaliteit van leven van patiënten!

Pt-195m CISSPECT

Waarom Pt-195m CISSPECT:

Een innovatieve oplossing voor het verbeteren van het behandelresultaat.     

De meeste patiënten die behandeld worden met cisplatine, reageren niet op deze therapie.

Bij patiënten met longkanker, heeft minder dan 8% baat bij deze chemotherapie. Veel patiënten krijgen wel bijwerkingen. Het is daarom spijtig, dat non-responders (mensen die geen baat hebben bij de behandeling) niet geïdentificeerd kunnen worden voordat de behandeling start.

50% van de patiënten die behandeld worden met cisplatine voor hoofd-hals kanker, weten niet of de therapie aan zal slaan voordat de behandeling begint.

Met 195mPt CISSPECT willen we artsen helpen om de juiste behandeling te kiezen voor deze twee groepen patiënten.

Aanleiding

 • Cisplatine is wereldwijd een van de meest toegepaste anti kanker medicijnen.
 • Artsen worden dagelijks geconfronteerd met de beperkingen van chemotherapie met cisplatine.
 • Minder dan 8% van long kanker patiënten heeft baat bij behandeling met cisplatine, maar voorafgaand aan de behandeling is niet te zeggen welke patiënten dat zijn.
 • 20 – 30 % van alle kanker patiënten krijgt als bijwerking acuut nierfalen, maar het is niet te voorspellen wie dat zijn.
 • Radioactief cisplatine, ook wel CISSPECT kan de mogelijkheid bieden
 • De effectiviteit van chemotherapie te voorspellen
 • Radiotherapie door middel van bestraling te optimaliseren
 • De kans op bijwerkingen te verminderen
Pt-195m CISSPECT
Pt-195m CISSPECT

Dr. ELSE AALBERSBERG, Technisch Geneeskundige,

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Aanpak en resultaten

 • In samenwerking met het NKI/AvL is een project opgestart om de mogelijkheden te onderzoeken Pt-195m cisplatine te gebruiken in nucleaire geneeskunde.
 • Een eerste wetenschappelijk onderzoek, getiteld: “assess the feasibility of 195mPt SPECT imaging in mice, with the aim to determine the image quality and accuracy of quantification for current preclinical imaging equipment” werd gestart door Dr. Else Aalbersberg van het NKI/AvL
 • Vervolgens is een onderzoek opgezet om het middel voor het eerst in mensen te gebruiken. Het samenwerkingsverband werd hiertoe uitgebreid met het Radionuclide Centrum van het Amsterdam UMC, locatie VUmc.
 • CISSPECT DESK-LAB is ontworpen en ontwikkeld, om de synthese van Pt-195m cisplatine voor gebruik in onderzoek bij mensen volledig te kunnen automatiseren.

Conclusie

Als Pt-195m cisplatine goede resultaten laat zien in het geplande eerste onderzoek bij mensen, zullen de volgende stappen in de ontwikkeling snel kunnen volgen.

De verwachting is, te zijner tijd, artsen de mogelijkheid te kunnen geven de effectiviteit van chemotherapie met cisplatine te verhogen, in combinatie met een externe bestraling.

Daarnaast kunnen artsen de kwaliteit van leven van hun patiënten beter bewaken.  

“Indien 195mPt cisplatine succesvol blijkt te zijn, zal het bijdragen aan verbetering van de behandelresultaten van chemo(radio)therapie en aan vermindering van bijwerkingen in de nieren. En dit alles in een gepersonaliseerde benadering”

Partners bij de ontwikkeling van CISSPECT

Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek

Amsterdam, Nederland
 • Het enige ziekenhuis in Nederland dat zich volledig richt op de behandeling van kanker.
 • Een oncologisch centrum, met een reputatie van wereldklasse.
 • Vooraanstaand nationaal en internationaal centrum van wetenschappelijke en klinische expertise, ontwikkeling en opleiding.
 • OECI-designated Comprehensive cancer centre (Organisation of European Cancer Institutes)
Pt-195m CISSPECT
Pt-195m CISSPECT

Amsterdam UMC, loc. VUmc

Amsterdam, Nederland
 • Gespecialiseerd radionuclide centrum met uitgebreide ervaring op gebied van GMP productie.
 • Dit centrum heeft een B-niveau vergunning voor radionucliden, zodat ze met alle radionucliden mogen werken.
 • Meer dan 1.500 onderzoekers van Amsterdam UMC, locatie VUmc, publiceren jaarlijks ongeveer 3.000 wetenschappelijke artikelen. Een wereldwijd erkend universitair medisch centrum gespecialiseerd in de behandeling van kanker.

Contactformulier