CISSPECT DESK-LAB

's Werelds eerste volledig geautomatiseerde synthesemodule

07 augustus 2020

Het geautomatiseerde DESK-LAB proces:

Voor een zekere reproductie van hoge kwaliteit voor iedere radiofarmaceutische batch

Vereenvoudigt en vermindert de handelingen met radioactief materiaal door radiochemische wetenschappers

Geautomatiseerde GMP synthese op uw werkplek!

CISSPECT DESK-LAB is een grote sprong vooruit in de ontwikkeling van radiofarmaceutica en op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde. Onlangs hebben wij ’s werelds eerste volledige geautomatiseerde synthese module, CISSPECT DESK-LAB, ontwikkeld voor de synthese van Pt-195m cisplatine en andere platina verbindingen.

De module is ontworpen voor de productie van GMP Pt-195m cisplatine bedoeld voor een proefstudie bij mensen. Dit hebben wij bereikt in nauwe samenwerking met onze industriële partner FutureChemistry en gerenommeerde Nederlandse Academisch Medische Centra.

's Werelds eerste volledig geautomatiseerde synthesemodule
's Werelds eerste volledig geautomatiseerde synthesemodule

Waarom geautomatiseerde synthese?

Synthese van een radiofarmacon kan een ingewikkeld proces zijn, met meerdere opeenvolgende reacties om tot een eindproduct te komen. In het geval van CISSPECT zijn er in totaal zeven stappen nodig, om de gewenste moleculen te laten vormen voor toediening bij patiënten. Bij iedere stap is het belangrijk dat exacte hoeveelheden aan de de platina-tussenverbindingen worden toegevoegd, voor een volledige reactie. Door gebruik te maken van speciale technieken ontwikkeld met onze partner, is het proces van 7 stappen geautomatiseerd in de DESK-LAB module. Dit leidt tot een exacte reproductie van hoge kwaliteit van het radiofarmacon dat onderzocht wordt. Daarnaast vermindert en vereenvoudigt de module het aantal handelingen met radioactieve materialen door wetenschappers en binnen een Hot Cell met beperkte toegang. 

 

Processtappen in DESK-LAB

drag for more
Stap 1 (1)

OPLOSSEN

Stap 2

REDUCEREN

Stap 3

JODEREN

Stap 4

AMINEREN

Stap 5

HYDROLYSEREN

Stap 6

CHLOREREN

Stap 7

UITVULLEN

Resultaten

drag for more

Volledige geautomatiseerde synthese van Pt-195m cisplatine

GMP productie van verscheidene platina verbindingen

Geautomatiseerde afgifte in patiëntdoses

Aanvullend aan de Dhara synthese volgens Hoeschele et. al., Radiochimica Acta 1982

's Werelds eerste volledig geautomatiseerde synthesemodule

Partner: FutureChemistry

FutureChemistry Holding B.V. ontwikkelt, bouwt en implementeert apparatuur en processen voor de productie van chemicaliën met een hoge toegevoegde waarde. De aandacht gaat voornamelijk uit naar twee productgroepen: nanomaterialen en radiofarmaceutica.

  • Gevestigd op het Technology & Science Park van de Radboud Universiteit in Nijmegen
  • Jarenlange ervaring met flowchemie

“Een grote sprong vooruit in de ontwikkeling van radiofarmaceutica en op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde.”

CISSPECT = Pt-195m = radioactief cisplatine

Een van de belangrijkste nadelen aan chemotherapie met cisplatine is niertoxiciteit. Daarnaast heeft het een lage respons, welke niet vooraf voorspeld kan worden.  Pt-195m cisplatine, ofwel CISSPECT, is ontwikkeld om de in vivo distributie van cisplatine, een standaard chemotherapeutisch middel, in kaart te brengen. Pt-195m cisplatine zou patiënten kunnen identificeren, die niet zullen reageren op chemotherapie met cisplatine, of patiënten waarbij niertoxiciteit kan optreden als gevolg van behandeling met cisplatine.

's Werelds eerste volledig geautomatiseerde synthesemodule

CISSPECT® DESK-LAB - Geautomatiseerde GMP synthese op uw werkplek!

Proefstudie bij mensen

De haalbaarheid van SPECT-beeldvorming en kwantificering van Pt-195m is al aangetoond in de preklinische fase (E.A. Aalbersberg et al. EJNMMI 2007 (44), 8, 1347 – 1354).  Als volgende stap zal de haalbaarheid bij mensen worden beoordeeld. Wanneer dit succesvol blijkt, zal Pt-195m cisplatine bijdragen aan het optimaliseren van behandelresultaten van (radio)chemotherapie en het verminderen van toxiciteit in een gepersonaliseerde aanpak.

's Werelds eerste volledig geautomatiseerde synthesemodule

Relevante producten

drag for more
  • Hoge specifieke activiteit
  • Ideale halfwaardetijd
  • Betrouwbare levering
Lees meer
  • Geen extra transport vanuit de reactor
  • Wordt samen met Mo-99 geprodceerd
  • Op basis van laag verrijkt uranium (LEU)
Lees meer