Ontwikkeling productieproces xenon-133

Complex Xe-133 project voltooid

08 augustus 2020

Van een nieuw productieproces

Productie op basis van LEU

Ontwikkeling in lijn met business partnership

Een complex project dat met succes is afgerond: de ontwikkeling en installatie van een productieproces voor xenon-133. Dit project heeft ervoor gezorgd dat NRG en Curium nog een medische isotoop produceren en distribueren, namelijk xenon-133: een belangrijke isotoop in de aanpak van verschillende dodelijke ziektes.

NRG & Curium bundelen krachten

Het bronmateriaal dat nodig is voor de productie van xenon-133 was al beschikbaar. Maar een efficiënt productieproces dat voldoet aan alle wettelijke eisen en zorgt voor de gewenste kwaliteitsborging van het eindproduct, moest nog ontwikkeld worden.

NRG en Curium bundelden de krachten om de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten van een feilloze productieketen om xenon-133 te scheiden uit de afval gassen van het bestaande molybdeen productieproces in Petten. Curium’s molybdeen productieproces vindt plaats binnen de faciliteiten van NRG en onder NRG’s Kernenergiewetvergunning. Dit was het begin van een vruchtbare samenwerking.

Een gasdichte bak, ook wel een glovebox genoemd, moest worden toegevoegd aan de installatie. Deze glovebox is speciaal ontworpen en gebouwd voor deze toepassing, uitgerust met een specifiek en op maat gemaakt filtersysteem. Dit heeft het scheiden mogelijk gemaakt van xenon-133 van de stroom afvalgassen, afkomstig uit het molybdeen productieproces.

Xe-133

Op basis van laag verrijkt uranium (LEU)

Dankzij belangrijke R&D inspanningen is het mogelijk om radioactief xenon gas uit het molybdeen proces veilig op te vangen en beschikbaar te maken met de benodigde zuiverheid en volgens de vereiste specificaties. Een extra voordeel van Curium’s xenon-133 gas is dat het op basis van LEU geproduceerd is: dit is in lijn met de afspraak om medische isotopen op basis van hoog verrijkt uranium uit te faseren, waar zowel de Nederlandse overheid als Curium mee akkoord zijn gegaan tijdens de Nucleaire Security Top van 2014.

Xe-133

Xenon-133 (Xe-133)

De medische isotoop xenon-133 wordt gebruikt voor diagnostische inhalatie studies. Dat wil zeggen voor het evalueren van de longfunctie en het in beeld brengen van de longen. Daarnaast kan het ook worden ingezet voor het monitoren van de bloedcirculatie in de hersenen. Voor deze specifieke diagnoses wordt Xe-133 vooral gebruikt in de Verenigde Staten.

Levering

Toelevering aan de Verenigde Staten

Vanaf mei 2018 is het voor ziekenhuizen in de Verenigde Staten mogelijk om xenon-133 te bestellen. Curium’s vestiging in Nederland verzendt het product naar haar zusterbedrijf Curium in de Verenigde Staten, waar het gezuiverde bulkproduct wordt omgezet in eindproduct en patiëntdoses.

Wijziging vergunning

Om de levering van dit nieuwe product mogelijk te maken, was er een wijziging nodig in de Kernenergiewetvergunning. De nieuwe vergunning is goedgekeurd door de ANVS, de Nederlandse “Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming”. En het resultaat is, dat de productie kan plaatsvinden in lijn met alle veiligheidseisen en regelgeving.

Xe-133

We zijn blij onze klanten te kunnen voorzien van de keuze voor LEU bij het selecteren van xenon-133 gas; een isotoop die helpt bij het diagnosticeren van ziektebeelden bij de patiënt voor goedgekeurde indicatiestellingen, - Dan Brague, Curium CEO Noord Amerika

Relevante producten

drag for more
  • 30.000 patiënten per dag
  • Diagnose en behandeling van kanker
  • Werkpaard van de nucleaire geneeskunde
Lees meer
  • Geen extra transport vanuit de reactor
  • Wordt samen met Mo-99 geprodceerd
  • Op basis van laag verrijkt uranium (LEU)
Lees meer

Meer informatie?

Portret Marjolijn Droog

Neem contact op met

Marjolijn Droog
Business manager Isotopes
T. +31 651 91 42 49
M. droog@nrg.eu