Xenon-133

Complete productie op 1 locatie

LEU

Op basis van laag verrijkt uranium (LEU)

Geen extra transport: wordt samen met molybdeen-99 geproduceerd

Over Xenon-133

Xenon-133 is een radio-isotoop in de vorm van een gas. Het wordt vooral gebruikt voor longperfusietests, dat wil zeggen diagnostiek van longproblemen. Het wordt ingeademd door de patiënt, verspreidt zich in de longen en kan vervolgens met een gamma camera een beeld geven van de conditie van de longen.

Dit wordt alleen in Noord Amerika gebruikt, in Europa gebruiken we andere methoden.

Contact

Meer informatie over xenon-133?

Portret Marjolijn Droog

Marjolijn Droog
Business manager Isotopes

Welke oplossingen biedt xenon-133?

drag for more

Diagnostiek van longproblemen

Voor patiënten met ernstige luchtweg klachten: opsporen van longembolieën

Ook te gebruiken voor het meten van bloedstromen in de hersenen

Toepassing van xenon-133

Xenon-133 is licht radioactief. De patiënt ademt lucht in/uit met een heel kleine hoeveelheid Xe-133. Met een speciale gamma camera wordt de verdeling van xenon in de longen in beeld gebracht, zodat zichtbaar wordt hoe goed, of slecht, de longen van de patiënt werken. De patiënt ademt het xenon ook weer uit, zodat hij/zij er geen last van heeft; het blijft niet in het lichaam.

NRG bestraalt zogenaamde targets, aluminium plaatjes met daarin laag verrijkt uranium. Tijdens bestraling van deze plaatjes in de reactor, wordt uranium verspleten, een proces waarbij ook xenon ontstaat. Curium haalt vervolgens het Xe-133 uit de targets met een fysisch-chemisch proces. Daarna levert Curium dit in kleine flacons aan ziekenhuizen.

De halfwaardetijd van xenon-133 is ongeveer 5,2 dagen, het product wordt dus snel minder van kwaliteit. Daarom is het een groot voordeel, dat de hele productie op één locatie in Petten plaatsvindt en kwaliteitsverlies tijdens transport wordt voorkomen.

In 2019 werden dankzij Curiums kunde en uitgebreide distributienetwerk ongeveer 250.000 patiënten via deze diagnostiek gescand, voornamelijk in de Verenigde Staten. Xenon-133 kan ook gebruikt worden om de doorbloeding van de hersenen te meten.

 

Xenon-133

Meer producten

drag for more
  • Internationaal erkend
  • 1 uur afstand van Schiphol
  • Goede oplosbaarheid
Bekijk Product
  • 's Werelds grootste producent van Mo-99 targets
  • Laag verrijkt uranium (LEU)
  • Complete productieketen op 1 unieke locatie in Europa
Bekijk Product

Nieuws

Dankzij een intensieve samenwerking tussen Curium en NRG is een complex project tot een goed einde gebracht: de ontwikkeling en installatie van een productieproces voor de medische isotoop Xenon-133.

Hoe extraheer je vloeibaar xenon-133 uit gas? Curium en NRG sloegen wederom de handen ineen en onderzochten het.

Medische isotopen produceren met laag verrijkt uranium? Na een uitdagend designproces produceren Curium en NRG als eerste in Europa molybdeen-99 met laag verrijkt uranium.

Contactformulier