Nucleaire infrastructuur

  • Reactor op het terrein
  • Radiologische laboratoria
  • GMP hot cells

Nucleaire infrastructuur

Een veilige nucleaire infrastructuur is essentieel om radiotherapeutische producten te kunnen ontwikkelen en maken. Om zeker te zijn dat de radioactieve materialen veilig zijn voor patiënten, maakt FIELD-LAB gebruik van processen en faciliteiten die voldoen aan de GMP (Good Manufacturing Practice) standaarden. Deze faciliteiten zijn zeldzaam, complex en kostbaar.

Als partner van het FIELD-LAB consortium realiseert NRG de benodigde nucleaire infrastructuur, die alles omvat voor de productontwikkeling van een radioactief medicijn. Van het genereren van nucleair materiaal, tot radiologische laboratoria voor preklinisch onderzoek tot kleinschalige productie van GMP radiofarmaceutica voor klinische proeven.

NRG is als aanvoerder leidende partner binnen FIELD-LAB. EN exploitant van de Hoge Flux Reactor (HFR) op het terrein in Petten. In de HFR wordt momenteel het grootste deel van de wereldwijd gebruikte medische isotopen geproduceerd.

Onze nucleaire infrastructuur is voor partners in FIELD-LAB beschikbaar voor onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van medische isotopen. Van welke faciliteiten kun je gebruik maken?

Contact

Karlijn van der Schilden

Karlijn van der Schilden
R&D Manager Medical Isotopes

Reactor op het terrein

De HFR levert de isotopen voor FIELD-LAB. dE FIELD-LAB faciliteiten staan in Petten nabij de reactor. Dit verzekert een betrouwbare levering van radioactieve materialen voor FIELD-LAB, met minimaal verval en complexiteit tijdens het transport.

Daarnaast heeft de reactor de capaciteit om de productie op te schalen wanneer dit nodig blijkt tijdens een R&D project of wanneer de nieuwe nucleaire therapie de markt op gaat.

Met de nieuwe Pallas reactor in aantocht, kunnen isotopen ook in de verre toekomst geproduceerd worden in Petten.

HFR

De Hoge Flux Reactor is sinds 1961 operationeel en bewijst continue zijn waarde door wereldwijd 30.000 patiënten per dag te bedienen. Op dit moment is de HFR de grootste producent van medische isotopen wereldwijd.

PALLAS

Met de ontwikkeling van de nieuwe PALLAS reactor, wordt verzekerd dat dit voordeel op de lange termijn behouden zal blijven.

Nucleaire infrastructuur

GMP hot cells

Een hot cell is een werkruimte omgeven door stralingsafscherming zodat de onderzoeker veilig met radioactieve materialen kan werken.

De GMP faciliteit heeft vier hot cell lijnen: twee voor de voorbereiding, gevolgd door de lijnen voor de zuivering en de productie van de medische producten. De hot cells zijn gemaakt voor isotopen die alfa en bètastraling uitzenden.

De hot cell omgeving en de interne onderdelen voldoen over het algemeen aan GMP C standaarden. Voor de aseptische bereiding of synthese van radio farmaceutische producten is een hot cell beschikbaar volgens GMP A standaard, voor zowel alfa- als bèta-stralende materialen. 

Nucleaire infrastructuur

GMP gekwalificeerde werkomgeving

FIELD-LAB heeft een GMP faciliteit voor kleinschalige productie van nucleaire medicijnen voor klinisch onderzoek. GMP staat voor “Good Manufacturing Practice”, ook wel vertaald als goede manier van produceren. Dit omvat voorschriften en richtlijnen die gevolgd dienen te worden om te voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard voor het gebruik in patiënten.

Laboratoria

FIELD-LAB heeft de beschikking over radiologische laboratoria voor non-GMP en R&D activiteiten.

Een nieuw radiologisch laboratorium zoals het Jaap Goedkoop Laboratorium in Petten kan kleine hoeveelheden radioactief materiaal verwerken, en kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van productie processen en kleinschalige productie voor R&D testen en preklinisch onderzoek.

Vergelijkbare activiteiten kunnen worden uitgevoerd in het speciale alfa-laboratorium, dat ook ter beschikking staat voor FIELD-LAB. Hier kunnen kleine hoeveelheden alfastralers geproduceerd en behandeld worden. Alles voor een goede nucleaire infrastructuur.

Nucleaire infrastructuur

Ook relevant

Afval verwerking

Het terrein in Petten is een wereldwijd bekende hub voor medische isotopen en nucleaire technologie. In overeenkomst met de Nederlandse regelgeving, wordt al het geproduceerde radioactieve afval uit Petten dat langdurige opslag vereist, op verantwoorde wijze verpakt en naar de centrale Nederlandse opslaglocatie van nucleair afval getransporteerd.

Logistiek

Decennia aan ervaring hebben geleid tot de actuele logistieke organisatie van FIELD-LAB. Wij zijn bekend met de gehele logistieke keten van het transporteren van nucleaire materialen. Voor het transport van stoffen die snel hun activiteit verliezen, is het belangrijk om een naadloos en efficiënt logistiek netwerk te hebben.

Contactformulier