FIELD-LAB

FIELD-LAB trapt af

06 februari 2019

De officiële lancering van FIELD-LAB vond plaats op 6 februari 2019 in Petten. Het evenement werd bijgewoond door vertegenwoordigers van haar partners, de burgemeester van Schagen en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Hoe verschillend elke achtergrond ook was, alle aanwezigen waren het eens over het hoofddoel van FIELD-LAB: een werkelijk unieke samenwerking om nieuwe nucleaire medicijnen te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Opzet van FIELD-LAB

In de middag legde Sander de Groot, senior programmamanager Medical Isotope Development (afdeling Irradiation Solutions) de zaal uit hoe FIELD-LAB is opgezet en aan welke eisen het moet voldoen. Om te voldoen aan Good Manufacturing Practice (GMP)-eisen zullen cleanrooms en extra hotcells moeten worden geïnstalleerd, en het bestaande Jaap Goedkoop-laboratorium op het terrein in Petten zal als hoofd- en eerste faciliteit worden gebruikt. Preklinisch werk kan op dit moment worden uitgevoerd door faciliteiten die er al zijn, zoals hotcells enz. In de loop van de tijd hebben er met alle partners discussies plaatsgevonden over hoe elke samenwerking/project moet worden gestructureerd. Karlijn van der Schilden, R&D Manager Medical Isotopes bij NRG legde vervolgens de behoefte aan therapeutische isotopen uit door enkele inzichten te geven in baanbrekende nieuwe radiofarmaceutica en de gezamenlijke ontwikkeling van kansen met enkele gerenommeerde instituten zoals het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en Amsterdam UMC.

Contact NRG

Karlijn van der Schilden

Karlijn van der Schilden
R&D Manager Medical Isotopes

FIELD-LAB trapt af

FIELD-LAB realisatie

Het heeft NRG en haar partners, maar ook andere betrokkenen, waaronder de gemeente en de provincie Noord-Holland, vele jaren gekost om FIELD-LAB te realiseren, een samenwerking tussen de nucleaire industrie, de academische wereld en de politiek. De realisatie van FIELD-LAB zal niet alleen de kennis op het gebied van nucleaire diagnostiek en therapie vergroten, maar zal ook een belangrijke impuls geven aan de lokale economie door het creëren van werkgelegenheid in deze regio. Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland besteedde een groot deel van zijn tijd aan het informeren en overtuigen van besluitvormers in het bestuurlijke Den Haag over de noodzaak van FIELD-LAB. Hij wees zijn publiek in Petten erop dat Noord-Holland een economisch sterke regio is, die voor 21% bijdraagt ​​aan het bruto nationaal product van Nederland. Bovendien biedt de provincie al onderdak aan veel innovatieve bedrijven; het oprichten van FIELD-LAB zou daar perfect in passen. Hij voorzag een mooie toekomst voor FIELD-LAB en voegde eraan toe dat hij graag zou zien dat het een vergelijkbare positie zou innemen op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van nucleair geneeskundig onderzoek als Seed Valley - gevestigd in dezelfde regio - voor plantenveredeling en zaadtechnologie die wordt geëxporteerd naar klanten over de hele wereld. FIELD-LAB biedt volgens Bond de mogelijkheid om “kennis te versterken en een stap vooruit te zetten”.

De burgemeester van Schagen, Marjan van Kampen-Nouwen, benadrukte het belang van oncologisch onderzoek en voegde eraan toe dat ze ontzettend trots is op zo'n innovatief consortium in haar gemeente. Alexander Strijbos, oprichter van de Stronger Than Ever Challenge, een triatlon voor (ex-)kankerpatiënten en hun familie en vrienden, vertelde over zijn persoonlijke drijfveren om dit te doen, terwijl hij de noodzaak onderstreepte van meer kankeronderzoek en meer therapieën.

 

FIELD-LAB partners

Tijdens het laatste deel van de middag waren de partners aan de beurt om het belang en de noodzaak van een consortium als FIELD-LAB te illustreren. Gerenommeerde experts van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam, FutureChemistry, Radboudumc, Erasmus MC en de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) presenteerden innovatieve projecten en onderzoeken die de vitale rol van FIELD-LAB aantonen. Het belang van FIELD-LAB is gebaseerd op de mogelijkheid om projecten te vereenvoudigen, resulterend in een betere en effectievere communicatie tussen alle betrokken partijen, wat de tijdsfactor ten goede komt en resulteert in lagere kosten. Interviews met vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties en meer diepgaande rapporten over de respectievelijke projecten zullen binnenkort op onze website worden gepubliceerd.

FIELD-LAB trapt af

Uitkijken naar een mooie toekomst

Hoewel de dag buiten behoorlijk grijs was, was het algemene gevoel binnen er een van optimisme en hoge verwachtingen voor wat komen gaat. Zonder twijfel zal FIELD-LAB bijdragen aan een hoog niveau van zorg en mogelijk meer behandelmogelijkheden voor (kanker)patiënten over de hele wereld, waardoor een mooie toekomst voor alle betrokkenen wordt gegarandeerd.

FIELD-LAB

Overig nieuws

Op 3 februari kijken ruim 2,6 miljoen mensen in Nederland om 20.00 uur naar het NOS Journaal met een item over het groeiend aantal kankerpatiënten in Nederland.

De plannen voor FIELD-LAB in Petten nemen steeds vastere vormen aan, en menigeen staat te popelen om een bijdrage aan dit bijzondere initiatief te leveren.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over medische isotopen en hoe FIELD-LAB u zou kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Contactformulier