Nuclear medicine

Curium en NRG starten productie medische isotopen

30 april 2019

PETTEN – Samen met partnerbedrijf Curium is het in Petten gevestigde NRG de eerste fabriek in Europa die stopt met het gebruik van hoogverrijkt uranium bij de productie van medische isotopen. Voor de productie van molybdeen, een belangrijke isotoop die in ziekenhuizen wordt gebruikt, wordt nu alleen nog laagverrijkt uranium gebruikt. Hiermee komt Nederland de toezeggingen aan de Amerikaanse president Obama na.

Als onderdeel van het non-proliferatieakkoord is er een wereldwijde consensus bereikt over het uitfaseren van het gebruik van hoogverrijkt uranium, omdat hiermee kernwapens kunnen worden gemaakt. Tijdens de nucleaire top in Den Haag in 2014 sloot de Amerikaanse president Barack Obama deals met Frankrijk, België en Nederland om over te schakelen van hoogverrijkt uranium naar laagverrijkt uranium bij de productie van medische isotopen.

Contact NRG

Alex Rood

Alex Rood
Account Manager

“We spelen een voortrekkersrol en sturen een belangrijke boodschap naar alle andere landen: voor de productie van medische isotopen heb je geen hoogverrijkt uranium meer nodig.".“

Meer dan 30.000 patiënten

Dagelijks profiteren 30.000 patiënten van medische isotopen uit Petten. De NRG-reactor, waar de targets voor de productie van deze isotopen worden bestraald, wisselde in 2006 van brandstof naar laagverrijkt uranium. Ook hier liep Nederland destijds voorop. Om hetzelfde te bereiken voor de productie van medische isotopen, moesten NRG en Curium het productieproces aanpassen en moest er een lang en ingewikkeld traject worden afgelegd om dezelfde kwaliteit van het eindproduct te garanderen. NRG beschouwt haar succes hierin als een belangrijke mijlpaal.

“Samen met Curium spelen we een voortrekkersrol en geven we een belangrijke boodschap af aan alle andere landen. En dat is dat je geen hoogverrijkt uranium meer nodig hebt voor de productie van medische isotopen”, zegt Philippe Brouwers, Business Director bij NRG. “In zekere zin is het alsof je een Fairtrade-certificering hebt voor medische isotopen, maar dan vanuit een non-proliferatieperspectief. We zijn blij dat we hiermee de beloftes kunnen waarmaken die tijdens de nucleaire top zijn gedaan.”

Eind vorig jaar lanceerde NRG de campagne 30.000 per dag, om het belang van medische isotopen bij de opsporing en behandeling van kanker te onderstrepen. Volgens Brouwers is de overstap op laagverrijkt uranium cruciaal om de aanvoer van molybdeen op de lange termijn veilig te stellen.

Molybdeen wordt wereldwijd 40 miljoen keer per jaar gebruikt in diagnostische testen in ziekenhuizen, bijvoorbeeld in de oncologie, cardiologie en neurologie. Tijdens dergelijke testen worden patiënten geïnjecteerd met een licht radioactieve vloeistof. NRG is 's werelds grootste producent van targets voor de productie van Mo-99.

Molybdeen wordt geproduceerd door partnerbedrijf Curium, waarbij alleen laagverrijkt uranium wordt gebruikt. Voor 2018 bestond het bestraalde materiaal uit hoogverrijkt uranium. Curium levert molybdeen aan ziekenhuizen over de hele wereld.

medische isotopen

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over medische isotopen en hoe FIELD-LAB u zou kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Contactformulier