Nuclear medicine

Nieuwe diagnostische en therapeutische benaderingen in PSMA

11 maart 2019

Zoals prof. dr. James Nagarajah, assistent-professor Nucleaire Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, benadrukte tijdens zijn lezing PSMA Guided Theranostics in Prostate Cancer bij NRG op 1 februari 2019, kan de toekomst van prostaatkanker (PCa) nogal opwindend zijn. Prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA) is een sleuteleiwit dat kan worden gebruikt voor zowel diagnostische als therapeutische modaliteiten, waardoor nieuwe en veelbelovende perspectieven worden geboden voor zowel artsen als patiënten.

PCa heeft een grote sociale en economische invloed op de samenleving en heeft ook invloed op het leven van veel mannen over de hele wereld. Ongeveer één op de zeven mannen wordt tijdens zijn leven gediagnosticeerd met de ziekte. PCa is niet alleen een belangrijke doodsoorzaak bij mannen – 1 op de 38 mannen zal uiteindelijk overlijden aan de ziekte –, maar 30-40% van degenen die in eerste instantie zijn genezen, zullen vroeg of laat een opnieuw te maken krijgen met deze ziekte. Patiënten leven vaak vele jaren na de diagnose en PCa-overleving hangt af van vele aspecten zoals mutaties, ernst, stadiëring van de tumor, enz. Een belangrijk onderscheid in dit opzicht is niet-gemetastaseerde (gelokaliseerde) ziekte versus gemetastaseerde ziekte, omdat er meer behandelingsopties beschikbaar zijn voor de eerste fase van PCa.

 

Blijf op de hoogte!

Contact NRG

Karlijn van der Schilden

Karlijn van der Schilden
R&D Manager Medical Isotopes

 PSMA

De rol van PSMA

PSMA is een membraaneiwit, dat een sleutelrol speelt in PCa. De expressie van PSMA is PCa-specifiek en neemt toe met de tumorgraad; wanneer dit verhoogd is, betekent dit tumoren van een hogere graad, metastatische ziekte en hormoon-refractaire PCa (Figuur 1). (Referentie 1,2)

PSMA is een bekend doelwit voor scintigrafie en er zijn verschillende PSMA-liganden: onder andere Ga-68 PSMA-11 en F-68 PSMA-1007; elk ligand vertoont verschillen met betrekking tot affiniteit voor het doelwit en biodistributie.1,

Afbeelding 1: PSMA-expressie in verschillende gradaties: (Ref. 2)

PSMA in diagnostiek

De PSMA-ligand kan worden gelabeld voor diagnostische of therapeutische doeleinden (tabel 1). (Referentie 1,2)

PSMA-geleide diagnostiek is zeer gevoelig en kan daarom worden gebruikt om zelfs zeer kleine lymfekliermetastasen op te sporen. (Ref. 3) Het belang van het gebruik van geschikte diagnostiek wordt verder geïllustreerd door een meta-analyse van Han et al. waar vijftien studies bij betrokken waren. Zij ontdekten dat er een substantiële verandering was in het beheer van patiënten (bij 54% van het gepoolde deel van de patiënten) na PSMA PET/CT. Zo werd de beslissing van verwijzende artsen of multidisciplinaire oncologische commissies gewijzigd bij ongeveer de helft van de patiënten, wat een grote impact heeft op zowel de patiënt als de arts. (Referentie 4)

Andere momenteel onderzochte diagnostische modaliteiten met PSMA zijn fusiebiopsie van de prostaat door een onderzoeksgroep in München, gericht op het verkrijgen van betere informatie (combinatie van de voordelige kenmerken van MRI en PET). (Ref. 5) Op PSMA PET/CT gebaseerde stralingsplanning lijkt ook een veelbelovend instrument te zijn. Het maakt gebruik van informatie op basis van PET waarin een actief deel van de tumor wordt geïdentificeerd en de bestraling dienovereenkomstig kan worden gepland (niet alleen het bekkengebied), waardoor een hogere dosis en minder bijwerkingen (AE's) mogelijk zijn. (Ref.6) Er is ook een lopende studie met Tc-99m-PSMA-geleide lymfeklierresectie waarin PSA is gelabeld om een ​​of meer zeer actieve lymfeklieren te identificeren. Het voordeel van deze aanpak is dat verdachte lymfeklieren selectief verwijderd kunnen worden. Bovendien kan PSA worden gelabeld door fluorescentie toe te voegen aan PSMA, vervolgens een sonde te gebruiken en te kijken welke lymfeklier(en) oplichten. Dit betekent preciezere chirurgie en er zijn momenteel klinische onderzoeken om deze combinatie te bestuderen. (Referentie 7,8)

Tabel 1: Het gebruik van PSMA-geleide diagnostiek en therapie (Ref. 1,2)

PSMA
PSMA

PSMA in therapieën

Castratieresistente (CR)PCa kan worden behandeld met verschillende combinaties van eerstelijnsbehandelingen, zoals androgeendeprivatietherapie (ADT) en docetaxel. Deze zijn beoordeeld in studies zoals CHAARTED, STAMPEDE en TROPIC. Derde- en vierdelijnsbehandeling van PCa is Lu-177 PSMA; resultaten van onderzoeken laten veelbelovende resultaten zien, aangezien deze patiënten in het eindstadium zijn en veel therapieën (en hun bijwerkingen) hebben gehad, waaronder chemotherapie. (Ref. 9). De internationale, prospectieve, open-label, multi-center, gerandomiseerde fase 3 VISION-studie evalueert momenteel Lu-177 PSMA bij de behandeling van patiënten met progressieve PSMA-positieve gemetastaseerde CRPCa. Een recent gepubliceerde prospectieve studie bevestigde de resultaten van meerdere retrospectieve studies. Uit de momenteel beschikbare gegevens blijkt dat doorgaans 4 cycli nodig zijn (frequentie 2 maanden) en dat het aantal laesies afneemt, hetgeen correleert met prostaatspecifiek antigeen (PSA)-niveaus. In totaal had 52% van de patiënten een stabiele ziekte (SD) volgens de RECIST-criteria, waarbij nog eens 20% een gedeeltelijke respons (PR) bereikte en 28% progressieve ziekte (PD) ervoer. (Ref. 10-13) Als de behandeling werkt bij patiënten in het eindstadium, kan worden verondersteld dat deze ook werkt in eerdere stadia van de PCa. Zo wordt Lu-177 geëvalueerd in een prospectieve pilotstudie bij hormoongevoelige PCa (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03828838). Deze studie zal 10 patiënten omvatten, met 10 laesies, die hormoongevoelig zijn en een positieve PSMA PET hebben. Het doel is om hormoontherapie, die veel bijwerkingen heeft, uit te stellen, evenals om te proberen een dosis vast te stellen. PSMA-therapie met alfastralers is een effectieve behandeling gebleken, maar gaat gepaard met een hoog risico op xerostomie en verhoogde toxiciteit (re-coil-effect). (Ref. 14) Tandembehandeling kan in de nabije toekomst een haalbare optie zijn waarbij alfa- en bètastralers worden gecombineerd (figuur 2). De voordelen zijn onder meer een lagere toxiciteit, hogere werkzaamheid in vergelijking met Lu alleen en lagere kosten. Sommige centra maken al gebruik van dit type behandeling.

Figuur 2: PSMA-tandembehandeling

Het belang van dosimetrie

Hoewel beeldvorming artsen gedetailleerde en specifieke informatie kan geven over (het verloop van de) ziekte, vertelt het ons één ding niet: dosimetrie. Hoewel er studies zijn uitgevoerd naar dosimetrie met Lu-177 PSMA, was slechts één daarvan prospectief. In deze studie van Violet et al., waaraan 30 patiënten deelnamen, werd dosimetrie uitgevoerd na cyclus 1 waarbij patiënten maximaal 4 cycli kregen. Het bleek dat er een significante correlatie was tussen de tumordosis voor het hele lichaam en de PSA-respons: als patiënten een tumordosis voor het hele lichaam krijgen van gemiddeld ongeveer 15 Gy, hebben ze een grotere kans op een 50% verlaging van het serum-PSA na 12 weken . (Ref. 15) Deze resultaten tonen duidelijk aan dat dosimetrie een belangrijke pijler is in radioligandtherapie (RLT), omdat het een individuele behandelingsbenadering mogelijk maakt, wat een uniek 'verkoopargument' is in de behandeling van kanker. Beoordeling van tumordoses, dosis-responsrelaties en doses voor organen die risico lopen, moeten worden uitgevoerd. Dosimetrie vóór de behandeling voor individuele beoordeling is wenselijk omdat het de dosis voorspelt en de patiënt kan selecteren: welke patiënt zal reageren, welke niet? Deze aanpak voorkomt dat patiënten onnodig worden behandeld met middelen die geen effect hebben, maar wel (ernstige) bijwerkingen hebben.

 

Toekomstige richtingen Radboudumc

Met betrekking tot het gebruik van PSMA op diagnostisch en therapeutisch gebied richt het Radboudumc zich op een aantal te behandelen en te ontwikkelen onderwerpen.

• Het verbeteren van de diagnostiek met F-18/Ga-68 PSMA PET/(n)MRI
• Individuele pretherapeutische dosimetrie (Sc-44, Cu-64, Zr-89…) PSMA. Momenteel wordt de behandeling uitgevoerd als een chemotherapiebehandeling
• PSMA PET/MRI geleide biopsieën (lokaal, metastasen)
• PSMA PET/MRI geleide bestralingsplanning
• Dubbel gelabeld (SPECT en fluorescentie) PSMA voor nauwkeurige chirurgie
• Lokale therapieën (cryo, brachy etc.)
• PSMA-gelabeld met alfa-/bètastraler voor therapie (tandembehandeling). PSMA gelabeld met Lu-177 gecombineerd met Ac-225/Pb-212/Tb-161

Lu-177

drag for more
  • Wereldwijd de grootste bestraler voor lutetium-177.
  • Gecontroleerde reactoromstandigheden zorgen voor uw ontbindingsproces.
  • We kunnen de opbrengst van Lutetium 177 nauwkeurig voorspellen.
Bekijk Product
  • Grote vraag naar medische isotopen
  • Betastraler
  • Onafhankelijke levering vanuit het eigen FIELD-LAB-proces
Bekijk Product

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over medische isotopen en hoe FIELD-LAB u zou kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Contactformulier