Jan van Bodegom over de optimalisering van strategieën voor tumortherapie met behulp van alfastralers

Jan van Bodegom over de optimalisering van strategieën voor tumortherapie met behulp van alfastralers

01 december 2021

Een decennium geleden werd beweerd dat alfastralers onmisbaar zijn voor de optimalisering van strategieën voor tumorbehandeling. In de loop der tijd is deze stevige bewering steeds relevanter geworden, wat heeft geleid tot onderzoek gericht op de ontwikkeling van alfatherapie die in de kliniek kan worden gebruikt om de uitkomsten voor kankerpatiënten aanzienlijk te verbeteren. Dit is precies wat zorgondernemer Jan van Bodegom, MD, zal presenteren op de 3rd Annual Targeted Radiopharmaceuticals (TRP) Summit in Berlijn tussen 7 en 9 december 2021. Een must voor iedereen die geïnteresseerd is in nucleaire geneeskunde en/of oncologie met een focus op echt innovatieve therapieën.

CISSPECT
CISSPECT

Targeting van necrose met behulp van alfastralers

Innovatie is Van Bodegom niet vreemd; in 2013 richtte hij het eerste borstkankerziekenhuis van Europa op. Als oncologisch chirurg wilde hij patiënten de best mogelijke zorg bieden en daarom bouwde hij het Alexander Monro Ziekenhuis, waarvan hij directeur was. "Een enorm leerzame tijd", herinnert hij zich. Toen hij het ziekenhuis na vijf jaar verliet, was hij medeoprichter van de eerste focuskliniek voor prostaatkanker in Delft (het Reinier Haga Prostaatkankercentrum). Ook hielp hij ziekenhuizen bij het opbouwen van een betere cultuur.

Toen kwam andere kans voorbij voor van Bodegom. "Het Zwitserse bedrijf Coretag Therapeutics AG nam contact met mij op; zij zochten een ervaren oncologisch arts met bewezen ondernemersvaardigheden om deel uit te maken van de opbouw van een nieuw Targeted Radio Pharmaceutical bedrijf om hun high potential necrosis targeting platform naar de patiënten te brengen. Necrosis targeting is een nieuwe aanpak naast bestaande therapieën, die werkt door omliggende levende kankercellen aan te vallen vanuit de necrotische kernen en cellen (deze zijn vooral aanwezig bij maligniteiten) in plaats van een specifiek type kankercel aan te vallen." Dit idee sprak van Bodegom aan. Hij zag het immense potentieel van deze methode en besloot in dienst te treden bij Coretag, waar hij nu fungeert als CMO.

 

Van gepatenteerd concept tot geneesmiddelen voor mensen

Hij vindt het heerlijk om deel uit te maken van een dynamisch ontwikkelingsproces: "Het begon allemaal vanaf nul; van een gepatenteerd concept op basis van dierstudies tot de ontwikkeling van geneesmiddelen die beschikbaar komen voor mensen." Dit proces is lang en omvat verschillende stappen. Van Bodegom legt uit dat, naast het gebruik van bètastralers als 177Lu die het omringende kankerweefsel aanvallen, kankerstamcellen zich ophouden in necrotische gebieden van de tumor en een belangrijke rol spelen bij terugkeer van de kanker.  "Chemotherapie en radiotherapie kunnen deze gebieden niet bereiken. Vooral in necrosegebieden zijn alfastralers dus van extra waarde. Toen Coretag overwoog 212Pb als alfastraler in te zetten, kwam NRG in beeld. Op basis van de gunstige eigenschappen van 212Pb besloot Coretag een nieuw bedrijf op te richten, Alphathera AG, dat zich richt op de ontwikkeling van alfatherapieën door verschillende targeting verbindingen te combineren met 212Pb, in samenwerking met NRG als vaste leverancier van 212Pb door de productie vanaf 2022 op te voeren."

lutetium-177

“Versnelde beschikbaarheid van gerichte alfatherapie voor patiënten kan echt het verschil maken.”

Nieuwe combinaties

Samen met een ervaren medisch team wil Alphathera de meest veelbelovende targeting compounds selecteren om deze te combineren met 212Pb en deze nieuwe targeting therapieën te ontwikkelen. Dit heeft als doel een EMA en FDA marktvergunning te verkrijgen en een nieuwe veelbelovende kankerbehandeling te introduceren bij de patiënt. Momenteel is Alphathera op zoek naar targeting compounds die een dergelijke veelbelovende combinatie kunnen vormen. Op basis van hun ervaren team, de ervaren partners en hun financiële mogelijkheden is Alphathera in staat om een efficiënt en effectief ontwikkelingsproces uit te voeren met als hoofddoel de introductie van baanbrekende kankertherapieën voor de patiënt. "Als een van de deelnemers aan dit congres veelbelovende tumorspecifieke targets heeft, willen we deze targeting compound combineren met 212Pb in een targeting radiotherapie. We streven naar een aantal vruchtbare samenwerkingen. Het zou geweldig zijn om in contact te komen met medische specialisten, instellingen en bedrijven die veelbelovende ontwikkelingen hebben waarmee we kunnen samenwerken en een ontwikkelingspartnerschap kunnen starten."

 

Het belang van alfatherapie

Aangezien alfatherapie nog vrij jong is, moeten de indicaties voor het gebruik ervan nog worden vastgesteld. Van Bodegom ziet een duidelijke toekomst voor dit type behandeling. Het is echter nog vroeg... "Het is een bloeiende markt, maar tegelijkertijd is de beschikbaarheid van alfastralers nog niet wijdverbreid. Bovendien zijn er slechts enkele laboratoria die met alfastralers kunnen werken. Een experiment uitvoeren in een beperkte periode is dus vrij moeilijk. Met ons netwerk en de 212Pb levering van NRG en hun FIELD-LAB partnerships kunnen we elkaar versterken. Uiteindelijk willen we producten voor patiënten op de markt brengen, zodat patiënten kunnen profiteren van deze nieuwe benaderingen in de behandeling van kanker."

Aanwezigheid bij de TRP Summit

Van Bodegom presenteert twee sessies op de TRP-Summit:

Coretag, introductie van zijn necrosis targeting platform technologie

Jan van Bodegom zal de nieuwe diagnostiek van Coretag introduceren voor staging van kanker en het bepalen van de effectiviteit van kankertherapie op basis van de Necrosis Targeting Platform Technology. Hij zal ook de therapeutische ambitie presenteren van de behandeling van kanker met bèta- en alfastralers gericht op necrose in vaste tumoren en uitzaaiingen.

Alphathera, versneller voor lood-212 gerichte alfatherapieën

Radiofarmaceutica hebben het unieke voordeel dat zij zowel diagnostisch als therapeutisch zijn. Coretag wil biologisch relevante, tumorspecifieke targets selecteren die geschikt zijn voor gerichte radiotherapie met 212Pb alfatherapie. Deze targets hebben een hoge expressie op vaste tumoren en weinig tot geen expressie op normale weefsels. Veel tumortargets zijn al klinisch gevalideerd, maar moeten nog worden gebruikt als radiofarmaceutisch middel met 212Pb. Alphathera wil een pijplijn opbouwen voor de ontwikkeling van verschillende therapieën gebaseerd op verschillende bewezen vaste tumor specifieke targets.

TRP Summit Logo

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over alfastralers en hoe FIELD-LAB u zou kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Contactformulier