FIELD-LAB: een geweldige manier om meer internationale samenwerking tot stand te brengen

FIELD-LAB: een geweldige manier om meer internationale samenwerking tot stand te brengen

02 juli 2021

In de University of Warwick en King's College London heeft het FIELD-LAB van NRG zijn eerste internationale partners gevonden. Ondanks de aanzienlijke barrières die zijn opgeworpen door zowel de COVID-pandemie als de Brexit, zijn onderzoekers en wetenschappers aan beide kanten van het Kanaal erin geslaagd om dingen op gang te brengen en hopen ze te zijner tijd spannende nieuwe bevindingen te presenteren. Dr. Cinzia Imberti, Sir Henry Wellcome Postdoctoral Fellow, University of Warwick, VK en Nora Klaassen, projectmanager R&D bij Field-Lab, Petten, Nederland, schijnen hun licht op hoe deze samenwerking begon en op de hoop voor de toekomst.

Imberti legt eerst de gezamenlijke betrokkenheid van zowel de University of Warwick als King's College London uit. "Hoewel ik in dienst ben van de Universiteit van Warwick, voer ik het radionuclidewerk uit in het laboratorium van King's College vanwege de beschikbaarheid van de faciliteiten." Toch is dit bekend terrein voor Imberti, aangezien ze haar doctoraat in radionuclidebeeldvorming aan King's College London voltooide. Hierna deed ze een fellowship aan de Universiteit van Warwick, waar het werkingsmechanisme van platina-agentia werd onderzocht, met name voor slimmere platina geneesmiddelen. "Deze zijn volledig inactief totdat ze worden blootgesteld aan licht, waardoor ze foto-ontleden, waarbij giftige moleculen vrijkomen die werken als antikankermiddelen", zegt Imberti. "Deze middelen maken een zeer nauwkeurige behandeling van kanker in een vroeg stadium mogelijk, door licht te gebruiken om hun antikankeractiviteit alleen op de tumorplaats in te schakelen, waardoor bijwerkingen in gezonde organen tot een minimum worden beperkt."

 

KCL Box Red 485 Rgb
FIELD-LAB

Samenwerking

Met haar brede achtergrond in beeldvorming met radionucliden werd Imberti in contact gebracht met FIELD-LAB om de mogelijkheden van samenwerking bij haar platina-onderzoek te onderzoeken. "Dit bleek ook interessant te zijn voor King's College London, omdat ze nieuwe manieren proberen te vinden om kankerbiologie te begrijpen met beeldvorming en in het bijzonder resistentie tegen cisplatine. Dit project heeft in feite twee takken: de eerste over nieuwe door licht activeerbare platinamiddelen en de tweede over het werkingsmechanisme en de resistentie van gevestigde middelen zoals cisplatine.” Imberti bezocht vervolgens FIELD-LAB in januari 2020 en haar project bleek haalbaar. Ze herinnert zich: "Het werd duidelijk dat, om onze samenwerking te laten slagen, we een partner van FIELD-LAB moesten worden, wat we ook deden."

Imberti en haar team gingen aan de slag en kregen daarvoor het materiaal van FIELD-LAB. Klaassen herinnert zich de logistieke uitdagingen die daarmee gepaard gingen: “De eerste zending vond plaats in november 2020, de tweede in januari 2021, toen de Brexit net van kracht was geworden. Dit leidde tot een aantal belangrijke logistieke veranderingen zoals een aparte inklaring van de nucleaire zending en het in één keer transporteren door de Kanaaltunnel zoals verplicht is bij het transporteren van nucleair product.” Alsof dat nog niet genoeg uitdaging was, stak in januari ook de Britse variant van het coronavirus de kop op, wat leidde tot enorme verkeersopstoppingen aan beide kanten van het Kanaal. Toch liep het allemaal zoals het hoort met de tijdige leveringen van nucleair materiaal. “Al met al heeft onze logistieke afdeling veel tijd gestoken in het klaarzetten van alles”, herinnert Klaassen zich.

“Deze middelen maken een zeer nauwkeurige behandeling van kanker in een vroeg stadium mogelijk."

Eerste experiment

Het eerste deel van haar uitgebreide onderzoek was het beoordelen of de fotoactiveerbare verbinding radioactief gemaakt kon worden. “Dit was op zich al een uitdaging vanwege de vrij lange synthese van de verbinding en de korte halfwaardetijd van radioactief platina, wat betekent dat de radioactiviteit binnen een paar dagen verdwenen zou zijn. Er waren ook zorgen over zelfactivatie, aangezien de verbinding door licht kan worden geactiveerd en straling een vorm van licht is. Het middel zelf is echter stabiel gebleken. Onlangs zijn we erin geslaagd om het middel voor het eerst in een dier te injecteren en de verdeling ervan in het lichaam te observeren. Het middel werd als veilig beschouwd omdat het geen negatieve invloed leek te hebben op het dier. Deze bevindingen vormen de basis om hetzelfde middel te onderzoeken wanneer deze wordt geïnjecteerd in tumormodellen om te zien in welk tijdsbestek het middel daadwerkelijk in de tumor terechtkomt. Dit is een belangrijk stuk informatie, omdat we moeten weten precies wanneer we een licht op de tumor moeten schijnen om de stof te activeren.” De andere onderzoekslijn waar Imberti aan werkt, betreft cisplatine. Omdat het een klinisch goedgekeurd medicijn is, konden Imberti en haar collega's meteen in diermodellen werken. “We weten dat sommige tumoren gevoelig zijn voor cisplatine en reageren, terwijl andere dat niet zijn. Bij een groep dieren die gevoelig zijn voor cisplatine en een groep dieren die niet gevoelig zijn, onderzoeken we of er verschillen zijn in de verdeling van platina in het lichaam wanneer beide groepen zijn geïnjecteerd met radioactief cisplatine. Hoewel het gaat om voorlopige resultaten, lijkt het erop dat er inderdaad enkele verschillen kunnen zijn. Andere toekomstige aandachtspunten zijn de rol van koper in combinatie met cisplatine. "Van cisplatine wordt aangenomen dat het dezelfde ingang tot de kankercellen gebruikt als koper. Daarom vroegen we ons af: kan accumulatie van radioactief koper in de tumor de accumulatie (of het gebrek daaraan) en gevoeligheid van cisplatine voorspellen? Dit raakt aan een zeer fundamentele onderzoeksvraag over het mechanisme van cisplatine-accumulatie bij kanker, die we nog niet volledig begrijpen."

 

"Ze proberen nieuwe manieren te vinden om kankerbiologie te begrijpen met beeldvorming en in het bijzonder resistentie tegen cisplatine."

FIELD-LAB

Voordelen van samenwerking

De huidige samenwerking tussen FIELD-LAB en King's College London/University of Warwick is om meerdere redenen interessant, legt Klaassen uit. “Allereerst is het heel bemoedigend voor alle betrokkenen als je een bijdrage kunt leveren aan het welzijn van kankerpatiënten”, zegt ze. “Bovendien wordt het hebben van een internationale partner over het algemeen zeer positief ervaren, en we streven ernaar om het aantal internationale samenwerkingspartners aanzienlijk uit te breiden. Zo genereren we meer naamsbekendheid voor FIELD-LAB en onze activiteiten. Bovendien kunnen we dankzij deze samenwerking samen intellectueel eigendom creëren en uitbreiden, dat als financiële bron kan dienen om inkomsten te genereren. In dit geval zou het onderzoek kunnen leiden tot een product of een methode die op de markt kan worden gebracht. FIELD-LAB heeft daaraan bijgedragen, want het is ontwikkeld met door ons aangeleverd materiaal.”

Game changer

Imberti vindt het intrigerend dat, hoewel cisplatine al sinds 1978 in de kliniek verkrijgbaar is en het werkingsmechanisme redelijk bekend is, bepaalde aspecten nog moeten worden opgehelderd, zoals hoe cisplatine de cellen binnendringt. “Daarom is het een spannend vakgebied om in te werken, vooral omdat we tot voor kort niet de mogelijkheden hadden om goede beeldvorming van het hele lichaam te maken. De hoeveelheid radioactiviteit per gram cisplatine was niet voldoende om beelden van goede kwaliteit te bewerkstelligen. Het is een doorbraak geweest om dit type cisplatine te kunnen produceren in een vorm die bruikbaar is voor Single Photon Emission Computed Tomography-beeldvorming. We kunnen cisplatine nu echt in het lichaam volgen en zien hoe het in de loop van de tijd verandert."

FIELD-LAB
FIELD-LAB

Ervaringen en inzichten delen

Naast deelname aan deze Europese samenwerking, wil FIELD-LAB zijn partners ook kansen bieden om ideeën en inzichten met elkaar uit te wisselen. Een goed voorbeeld is de verbinding tussen King’s College London/University of Warwick en het VU Medisch Centrum (VUmc) en het Antonie van Leeuwenhoek (AvL) ziekenhuis, beide in Amsterdam. VUmc/AvL werken aan CISSPECT, een veelbelovend beeldvormend middel om de effectiviteit van behandeling met cisplatine te voorspellen en ernstige niertoxiciteit te voorkomen. Door gebruik te maken van CISSPECT kan de opname van cisplatine in de tumor en de nieren worden gemeten. Op basis daarvan kan gekeken worden welke patiënten baat hebben bij chemotherapie met cisplatine en welke niet. Zo kan CISSPECT de behandeling met cisplatine verbeteren en voorkomen dat patiënten last krijgen van bijwerkingen zoals nierfalen, gehoorverlies, misselijkheid en vermoeidheid. Klaassen legt uit dat de twee consortia tijdens een recente partnerbijeenkomst graag hun ervaringen wilden uitwisselen. “Om de zes maanden organiseren we een speciale bijeenkomst voor onze partners om hun wetenschappelijke resultaten en vooruitgang te delen. Tijdens deze Skype-bijeenkomst ontmoetten King's College London/University of Warwick en VUmc/AvL elkaar voor het eerst en deelden informatie over hun projecten. Zo kunnen ze elkaar helpen.” Imberti voegt eraan toe dat haar twee sponsors, professor Peter Stadler en professor Phil Blower, over de expertise beschikken op het gebied van platinachemie en beeldvorming met radionucliden, die beide nuttig zullen zijn voor andere partners in FIELD-LAB, die in soortgelijke onderzoekslijnen werken. “Het mooie van FIELD-LAB ligt in het bieden van een vorm van open Europese samenwerking, door alle partners waardevolle informatie en kennis aan te bieden”, besluit Imberti.

“Het mooie van FIELD-LAB ligt in het bieden van een open Europese samenwerking, door alle partners waardevolle informatie en kennis te bieden.”

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over hoe FIELD-LAB u verder zou kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Contactformulier